#AccelerateInnovation Nova verzija SFA aplikacije uspešno počela sa radom

Godinu dana od početka implementacije SFA platforme i velikog testa novih funkcionalnosti, od oktobra ove godine nova verzija aplikacije je u upotrebi.

Prvi rollout bio je u Mars Pet Spec diviziji, a nakon analize rezultata i provere rada brzine, nastavljen je i na druge divizije.

Unapređena SFA našim kolegama iz prodaje pruža bolje korisničko iskustvo i efikasnost u radu. Nove funkcionalnosti podrazumevaju potpuno izbacivanje papira, te digitalnu formu svih podataka. Takođe, analitiku prodaje automatski „radi“ aplikacija.

Benefite su uočili i naši kupci koji kažu da im je korisna mogućnost promene datuma isporuke robe, a lepšem doživljaju kupovine doprinose i fotografije svakog proizvoda koje su vidljive prilikom kreiranja porudžbine.

Čestitamo svima na velikom, streteškom postignuću!