Ubrzavamo razvoj u svakom segmentu poslovanja

Sanela Vezir, menadžer divizije u Nelt BiH, prošlog meseca dala je intervju sa InStore magazin. Razgovor prenosimo u celosti.

Sanela Vezir u Neltu je počela da radi 2012. godine na poziciji analitičara prodaje. To je bilo njeno prvo “pravo” zaposlenje nakon završenog fakulteta. Tada je Nelt BiH imao oko 80 zaposlenih i bila je veoma zahvalna što je dobila priliku da radi, uči i pokaže svoje kvalitete, sposobnosti i radne navike.

Ubrzo je slijedilo unapređenje na poziciju Key Account Managera kroz koju je, u najvećoj mjeri, dobila obuku, znanje i priliku da usavršava vještine prodaje i pregovora. U sljedećih pet godina imala je jako dinamične promjene pozicija, prvenstveno u dijelu odgovornosti i nadležnosti biznisa. Iskustvo i znanje koje je stekla na tim pozicijama za nju su od neprocjenjive vrijednosti. Danas, zbog tog znanja i iskustva, zaista uživa u poslu i zadacima koje obavlja kao Division Manager.

Kako je to biti dio uspješne kompanije, koja u poslovnim procesima iz ovog segmenta postavlja standarde i konstantno unapređuje poslovanje, pročitajte u nastavku.

Prije svega upoznajte nas sa Vašom pozicijom u kompaniji Nelt? Koliko je odgovoran i zahtjevan posao Division Managera?

Mi smo, primarno, distributivna kompanija koja posluje sa velikim brojem principala i zastupa mnogobrojne svjetske i domaće brendove u BiH. Od nas se očekuje da u potpunosti budemo posvećeni svakom poslu što zahtijeva odgovarajuće resurse ljudi i vremena.

Distributivni sektor u Neltu BiH je grupisan u dvije prodajne organizacije, odnosno divizije. Moj tim i ja smo zaduženi za jednu – za principale tj. kompanije čije brendove predstavljamo na tržištu, kao i za kupce kojima distribuiramo proizvode iz našeg portfolija.

Kako bismo na najbolji način dugoročno gradili uspješne poslovne odnose, jedan od najvažnijih aspekata poslovanja za nas su motivacija, efikasnost i efektivnost naših kolega. U tom smislu, najviše vremena ulažemo u razvoj ljudi, internih procesa i procedura što rezultira konstantnim unapređenjem poslovanja na svim nivoima organizacije.

Shodno prethodno navedenom, mogu da kažem da imam jednu veoma dinamičnu i odgovornu poziciju u kojoj ni jedan dan nije isti. Uvijek uvidim prostor da se nešto uradi bolje ili brže, drugačije i to je najveća čar ove pozicije.

U Neltu ste deset godina. Možete li uporediti svoj profesionalni rast i pozicije koje ste ranije obavljali?

U Neltu sam počela da radim 2012. godine na poziciji analitičara prodaje. To je bilo moje prvo „pravo“ zaposlenje nakon završenog fakulteta. Tada je Nelt BiH imao oko 80 zaposlenih i bila sam veoma zahvalna što sam dobila priliku da radim, učim i pokažem svoje kvalitete, sposobnosti i radne navike. Ubrzo je slijedilo unapređenje na poziciju Key Account Managera kroz koju sam, u najvećoj mjeri, dobila obuku, znanje i priliku da usavršavam vještine prodaje i pregovora. U sljedećih pet godina sam imala jako dinamične promjene pozicija, prvenstveno u dijelu odgovornosti i nadležnosti biznisa.

Iskustvo i znanje koje sam stekla na tim pozicijama za mene su od neprocjenjive vrijednosti. Danas, zbog tog znanja i iskustva, zaista uživam u poslu i zadacima koje obavljam kao Division Manager. Ipak, ključne karike u mom profesionalnom razvoju su ljudi sa kojima sarađujem, od nadređenih, koji su uvijek pružali znanje i motivaciju, do ostalih kolega koji su mi pružali nesebičnu podršku i pomoć u svim zadacima i situacijama.

Danas se trudim da uzvratim dijeljenjem znanja i davanjem podrške kolegama u svakoj ukazanoj prilici. Posao je odgovoran i veoma dinamičan. Sama činjenica da smo distributer i da radimo u industriji robe široke potrošnje podrazumijeva da je posao zahtjevan jer je tržište živo, brzo se mijenja, dolaze novi trendovi i promjene kojima se trebamo prilagoditi kao sistem i kao pojedinci unutar tog sistema.

Nelt Grupa je sinonim za uspješan poslovni sistem sa 4.350 zaposlenih, poslovanju na 12 tržišta i dva kontinenta. Koji su benefiti rada u jednom ovakvom okruženju?

Sigurnost i stabilnost koju Nelt Grupa pruža svojim zaposlenim je najveći benefit koji rezultira time da svi Nelt vide kao kompaniju za koju žele da rade dugoročno. To potvrđuje i činjenica da većina zaposlenih u Neltu BiH ima staž od 5 do 20 godina. Različitost tržišta na kojima poslujemo u distribuciji i logistici daju pregršt znanja i iskustava koje međusobno dijelimo.

Pored distribucije roba i pružanja logističkih usluga, Nelt razvija i gradi sektor proizvodnje prehrane i izrade reklamnog materijala. Ponosni smo vlasnici Banim reklama, Neoplante Novi Sad i Fabrike dječije hrane koja svoj Nutrino portfolio proširuje u segmentu zdrave hrane prateći trendove brzog života i sve veće potražnje i svjesnosti zdravih životnih navika. Još jedan od benefita su svakako djelatnosti ostalih tržišta na kojima Nelt Grupa posluje, što uvijek predstavlja priliku za poslovno usavršavanje i širenje znanja iz raznih oblasti.

U izuzetnom zahtjevnim vremenima u kojima poslujete, posebno misleći na posljednje dvije godine, pokazali ste moć brzog prilagođavanja i konstantnog usavršavanja bez obzira na okolnosti, da li je Vaše dobro poslovanje, upravo rezultat toga?

Može se reći da je dijelom tako. Danas, kada se vratim na taj period, veoma sam ponosna na to kako smo brzo odgovorili na nove okolnosti i nove principe rada koji su nam se nametnuli u kratkom periodu za vrijeme pandemije. Sa ponosom možemo reći da ni jedan dan nismo prekinuli opskrbu tržišta i kupaca robama koje distribuiramo, a pri tome smo neprestano vodili računa o zdravlju i sigurnosti naših zaposlenih.

Dobro poslovanje Nelta je rezultat rada ljudi unutar naše organizacije i zaista pripisujemo uspjeh zaposlenima. Naše korporativne vrijednosti živimo i sprovodimo u svakom segmentu i prilici i to je ono što nas čini uspješnim. Naša organizaciona kultura bazirana je na brizi o ljudima, dugoročnoj perspektivi, pobjedničkom mentalitetu, inovativnosti i ličnoj odgovornosti.

Krajem marta ste usvojili trogodišnju strategiju Accelerate 2025, kojom fokus stavljate na zdravu organizaciju, korporativne vrijednosti, infrastrukturu i tehnologiju. Kažite nam nešto više o tome?

Prilikom mog dolaska u Nelt, bila je aktuelna Strategija 2020. Podrazumijevala je rast Nelt Grupe u segmentima distribucije i logistike koji su trebali da obezbijede prihod od jedne milijarde eura. Taj rast smo i ostvarili.

Novom strategijom Accelerate 2025, kako sama riječ kaže, želimo da ubrzamo naš razvoj u svakom segmentu poslovanja, a prvenstveno brigom o organizacionom zdravlju jačanjem korporativnih vrijednosti Nelta. Kao što sam i prethodno rekla, mi zaista vjerujemo da su naši zaposleni i organizacija ključ uspjeha te stoga mnogo pažnje i vremena ulažemo u motivaciju organizacije.

Raznim benefitima, projektima i treninzima pružamo mogućnost svakom pojedincu da radi na svom usavršavanju i unapređenju vještina i znanja. Da bismo ispratili rast i potrebe naših principala na svakom tržištu, ulažemo u infrastrukturu i razvoj logističkih operacija kako bi na najkvalitetniji način odgovorili potrebama i zadacima. Za nas je ova godina u znaku tehnologije, digitalizacije i automatizacije procesa u distribuciji i logistici koji za rezultat treba da donesu unapređenje saradnje sa našim partnerima. Želimo da budemo inovativni i da imamo najbolja rješenja za poslovne procese, a trenutno intenzivno radimo na implementaciji digitalne dostavnice na tržištu BiH.

Koji su sve uslovi potrebni za ostvarenje jedne ovakve strategije i koliko je zahtjevna implementacija na različitim tržištima na kojima posluje Nelt Grupa?

Investiranje u ljude, infrastrukturu i tehnologiju, preduslovi su za ostvarenje strateških ciljeva. Mi vjerujemo u “ubrzanje” jer jasno komunicira dugoročnu perspektivu kroz inovativnost što su naše korporativne vrijednosti.

Implementaciju po tržištima radimo u fazama i svako tržište u sklopu strategije “Accelerate” ima svoje zadatke i projekte koji su prilagođeni potrebama, prilikama i mogućnostima svake članice Nelt Grupe.

Šta su glavni pokretači rasta Nelt Grupe?

Najveći pokretač jeste razvoj distributivnih i logističkih usluga. Rast, u najvećoj mjeri, ostvarujemo unapređenjem saradnje sa postojećim principalima i klijentima kao i ostvarivanjem novih partnerstava. Kontinuirano radimo na uvođenju novih i unapređenju postojećih usluga, razvoju proizvodne delatnosti i naših brendova, ostvarivanju novih partnerstava i širenju na druga tržišta.

Posebno ste fokusirani na održivo poslovanje i to je ono čemu sve kompanije trebaju da teže. Na čemu je bazirana dugoročna održivost vaše kompanije?

Današnji dobri rezultati Nelta zasnivaju se na odgovornosti i povjerenju koje je kompanija gradila tokom 30 godina posvećenog i profesionalnog rada. Želimo da nastavimo u istom pravcu. Održivost za nas znači odgovornost koju njegujemo prema zaposlenima, tržištu, lokalnoj zajednici i životnoj sredini.

Za nas u Neltu ljudi su najvažniji. Uspjeh kompanije ostvaruju dobri i motivisani kadrovi. Zato Nelt ima za cilj da zaposli, razvije i zadrži ljude sa potencijalom, kao i da kreira prijatno i podsticajno radno okruženje koje će zaposlene inspirisati u svakodnevnom radu.

Aktivnosti koje sprovodimo u lokalnoj zajednici okrenute su ka uspostavljanju strateških saradnji sa fakultetima, kroz upoznavanje studenata sa realnim sektorom, praktičnom primjenom naučenog, kao i kroz organizovanje specijalizovanih programa za talentovane studente. Aktivno učestvujemo u raznim humanitarnim akcijama i društveno odgovornim investicijama koje sprovodimo samostalno, sa partnerima ili zajednicom.

Zaštitu životne sredine posmatramo kao svoje dugoročno strateško usmjerenje. Kontinuirano unapređujemo sistem upravljanja životnom sredinom. U ovoj oblasti definisali smo prioritete. To su, prije svega, racionalno korištenje prirodnih resursa, kao i upotreba tehnologije, opreme i materijala kojima se smanjuju štetni utjecaji na životnu sredinu. Imajući u vidu svoje primarne utjecaje koji se ostvaruju kroz transport, realizovali smo niz inicijativa za smanjenje štetnih emisija. Posebnu pažnju posvećujemo brizi o otpadu i promovisanju ove teme u našoj organizaciji i van nje.