#AccelerateDigital: Milan Bukorović na Microsoft Industry Day

Milan Bukorović, izvršni direktor za informacione i komunikacione tehnologije Nelt Grupe, bio je jedan od istaknutih govornika na Microsoft Industry Day događaju koji je okupio najznačajnije partnere ove kompanije.

Primarni cilj konferencije bio je predstavljanje novih dostignuća, tehnologija i mogućnosti koje Microsoft pruža srpskom tržištu.

Milan je govorio o implementaciji Microsoft Cloud tehnologije u našoj organizaciji. Prema njegovim rečima, svaka digitalna transformacija se oslanja na Cloud i nemoguće je postići današnju brzinu i skalabilnost bez praćenja ovog trenda.

“Protekle godine, naša kompanija je uključila Microsoft Azure kroz projekt Data Managementa, dodajući Azure Synapse kao Enterprise Data Warehouse i Power BI kao prezentacioni alat. Optimizaciju poslovnih procesa prati dostupnost podataka, te je jako bitno omogućiti dostupnost relevatnih podataka, što većem broju korisnika”, rekao je Milan.

Takođe, istakao je da nas dostupnost podataka istovremeno izlaže pretnjama i Cyber napadima koji potencijalno mogu dovesti do gubitka podataka ili narušavanja reputacije kompanije i ukazao na značaj odgovornosti svakoga od nas.