#AccelerateInnovation Automatizacija procesa u Neltovom lancu snabdevanja

Novo tehnološki napredno rešenje odnedavno u skladištu Nelta.

U skladu sa globalnim trendom automatizacije procesa u lancu snabdevanja, u rad naših operacija implementiran je automatizovani skladišni sistem – Vertical Lift Module (VLM). Četiri nove mašine nalaze se u Hali 4 u CDLC u Dobanovcima i koristiće se za potrebe Pharma asortimana.

VLM je zatvoreni sistem za skladištenje i komisioniranje artikala poznat po brojnim benefitima kao što su ušteda prostora, unapređenje efikasnosti i nivoa produktivnosti zaposlenih. Sastoji se od 96 mobilnih polica sa kojih se roba specijalnim liftom raspodeljuje na način koji je optimalan za korišćenje zapremine skladišta. Pored toga, lift reaguje na komande i automatski izvlači i dostavlja ladice robe operateru na radnoj stanici.

Miloš Miletić, menadžer tehnologija lanca snabdevanja, kaže da se ovim uređajem uvodi novi princip rada u skladištu i menja postojeća konvencionalna logika „čovek ka robi“ principom „roba ka čoveku“.

Glavne pogodnosti za naše koleginice i kolege su priprema veće količine robe u kraćem vremenskom roku, viši nivo bezbednosti na radu i povećane performanse kroz automatizovane procese i ergonomski dizajn mašina.

Brz pregled, sigurnost inventara i olakšan rad naših koleginica i kolega unaprediće procese u skladištu na održiv način i našoj kompaniji doneti konkurentsku prednost na tržištu.