Na tržištu Albanije uvedeni SAP sistem i SFA aplikacija

U našoj kompaniji na tržištu Albanije ove nedelje implementirana su dva važna projekta standardizacije u radu – uvedeno je korišćenje SAP sistema za upravljanje podacima o poslovanju, kao i Nelt SFA aplikacija namenjena prodavcima na terenu, prilagođavajući ih aktuelnom procesu fiskalizacije.

Kako kaže izvršni direktor za informacione i komunikacione tehnologije Milan Bukorović, ovim korakom omogućena je unifikacija procesa u skladu sa standardima Grupe, kao i bolja kontrola i upravljivost dokumentima.

“Albanija je dosad imala većinski informacione sisteme koji nisu standardni za Grupu. U upotrebi su bilo lokalni finansijski ERP – FI5, open source OpenBravo i lokalna SFA aplikacija za prodavce. WMS Gold je bio jedini standardni sistem u upotrebi. Ova rešenja nisu omogućavala dugoročnu perspektivu i podržavala operacije sa novim principalima”, istakao je Milan.

Izvršenje zadataka, kako je rekao, sada će biti brže, a imaćemo prostora i za proširenje operacija.

“Dodatno implementacijom SAP-a, Albanija je uključena u Data Management projekat i podaci o njihovom poslovanju biće vidljivi u izveštajima. Nastavljamo ubrzanje i u ovom segmentu poslovanja i sprovođenje naše #Accelerate2025 strategije”, poručio je on.

Zahvaljujemo svim učesnicima na projektu za doprinos da ovako važna inicijativa bude sprovedena u predviđenim rokovima i sa visokim kvalitetom.