#AccelerateInnovations Robotizacija procesa u sektoru finansija

U sektoru finansija započet je pilot projekat implementacije RPA (Robotic Process Automation) platforme, koji se realizuje u saradnji sa partnerima Comtrade SI i Simplify.

U skladu sa našom krovnom poslovnom strategijom „Accelerate 2025“ i razvojem digitalizacije, projekat je fokusiran na automatizaciju odabranih finansijskih procesa na tržištu Srbije, Severne Makedonije i Crne Gore.

Poslednjeg dana maja, puštena su u rad prva tri robota na produkcionom okruženju, dok nas u narednim mesecima očekuje dalji razvoj i puštanje u rad još četiri robota. Trenutne procene su da će projekat biti završen u oktobru tekuće godine.

Marko Cilić, CFO Nelt Grupe kaže da je ovo jedan od alata koje ćemo koristiti u digitalnoj transformaciji kompanije, sa ciljem da ubrzamo, automatizujemo i pojednostavimo naše procese.

„Softverski roboti (i generalno automatizacija) su tu samo da nam rad olakšaju, gde je to moguće odmene nas u ponavljajućim, manuelnim zadacima, i time nam oslobode vreme za aktivnosti koje do sada nismo mogli da obavljamo. Potencijalno mogu doneti i dodatnu vrednost. Korišćenjem RPA neke izveštaje možemo dobijati češće i brže, bez ulaganja našeg vremena u njihovu pripremu. U narednom periodu želimo da nastavimo da analiziramo procese i uvidimo gde možemo koristiti RPA kao pomoć za simplifikaciju“ rekao je Marko.

Projektom je obuhvaćen i transfer znanja, kao osnova za naš budući samostalan rad na razvoju novih robota i automatizaciji procesa, ne samo u sektoru finansija, već i u ostalim sektorima, koji od samog starta pokazuju veliko interesovanje za projekat.

Značaj ovakvog projekta prepoznat je i od strane EBRD-a, sa kojim smo finalnoj fazi dogovora oko priključivanja našeg budućeg rada na automatizaciji poslovnih procesa u njihovu Knowledge Economy inicijativu.

Marko Jovanović, Head of Microsoft Business Operations – Adriatic Region poručuje da je naša kompanija pristupila implementaciji softverskih rešenja vrlo organizovano i sistematično, što predstavlja dobru osnovu za efikasno skaliranje platforme i siguran i brz povrat investicije.

„RPA tehnologija je najbrže rastući segment Enterprise softvera u svetu i drago nam je što je Nelt to prepoznao stavivši fokus na ovu tehnologiju u okviru svoje strategije digitalizacije. Comtrade i Simplify metodologija implementacije ne obuhvata samo efikasan tehnički razvoj, već i analizu poslovnih procesa u skladu sa najboljom poslovnom praksom, radionice sa ciljem prenosa znanja klijentu i izradu operativnog modela koji uspostavlja procedure i procese u firmi neophodne za uspešno održavanje robota“ rekao je Marko Jovanović.